Reglement

Turneringsregler Strømmen Storsenter Cup lørdag og søndag 6-7. april 2019

Alle kampene for de enkelte lag spilles kun en av dagen hvis ikke annet er avtalt.

Sekretariatet åpner en time før første kamp avvikles.

Alle lag skal melde sin ankomst til sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp.

Lagleder leverer ferdig utfylt spillerliste ved ankomst hvis denne ikke har blitt sendt inn på forhånd.


KLASSEINNDELING OG SPILLETITD


  • Klasse Gutter/Jenter 8 år: 1 x 20 min - 5’er bane
  • Klasse Gutter/Jenter 9 år: 1 x 20 min - 5’er bane
  • Klasse Gutter/Jenter 10 år: 1 x 20 min - 7’er bane
  • Klasse Gutter/Jenter 11 år: 1 x 20 min - 7’er bane


SPILLEREGLER

Turneringen følger NFFs spilleregler for barnefotball på små baner (5er og 7er)der ikke annet er beskrevet https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen

Hver klasse inndeles i puljer på 4-6 lag. Hvert lag får spille minimum 3 kamper av 1×20 minutter. Det spilles enkel serie i henhold til kampoppsettet. Det kåres ingen puljevinnere.

Kampene startes og avsluttes felles fra speaker, Kamper som ev kommer for sent i gang avsluttes til fastsatt tidspunkt. Laget som står oppført først i kampoppsettet har avspark.

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark. Når keeper skal frigjøre ballen etter redning kan den kastes/spilles over midten i 7erfotball – men ikke i 5erfotball.

Motstander må være utenfor pressfri sone ved målspark og kan først bevege seg over presslinjen når en spiller har mottatt ballen fra keeperen. Det er lagleders ansvar at regelen om pressfri sone følges.

ANTALL SPILLERE

Det benyttes hhv fem og sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn og ut.

Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere.

PREMIERING

Hver spiller får en deltagerpremie. Premier vil bli utdelt umiddelbart etter at det enkelte lag har avsluttet sin siste kamp så sant ikke annet er avtalt.

BANER

Alle kamper spilles på Strømmen stadion. Underlaget er kunstgress.

DRAKTER/ UTSTYR

Lag oppført først i programmet beholder sine drakter ved draktlikhet. Bortelaget stiller med vester.

Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.

ANNET

Det er en felles garderober for alle lag. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for mistet eller fastjålede verdier. Parkering skjer på eget ansvar på parkeringsplassen på Strømmen stadion (begrenset antall plasser) eller i parkeringshuset på Strømmen Storsenter.

PÅMELDING

Påmelding skal kun skje via turneringens hjemmeside. Cirka 4 uker før turningstart vil lagleder motta en faktura med påmeldingsavgiften. Lag får kun delta kun når påmeldingsavgift er betalt.

Lag som trekker seg senere enn 4 uker før turneringsstart får ikke refundert påmeldingsavgift.

SPØRSMÅL

Ytterligere spørsmål kan rettes til turneringsledelsen. Kontaktinformasjon finnes på turneringens hjemmeside

Kommentarer