Reglement

Reglement og betingelser for Strømmen storsenter cup 2017.
Disse spillereglene er basert på NFF’s regler for barnefotball. I disse klassene er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødigavbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

Alle kampene for de enkelte lag spilles kun en av dagen hvis ikke annet er avtalt.
Sekretariatet åpner en time før første kamp avvikles.
Alle lag skal melde sin ankomst senest 30 minutter før første kamp.
Den enkelte lagleder har ansvaret for å levere ferdig utfylt lagliste over de spillere som deltar på turneringen ved ankomst hvis ikke denne har blitt sendt inn på forhånd.

KLASSEINNDELING OG SPILLETID
 • Klasse Jenter 7 år: 1 x 25 min - 5’er bane
 • Klasse Jenter 8 år: 1 x 25 min - 5’er bane
 • Klasse Jenter 9 år: 1 x 25 min - 5’er bane
 • Klasse Jenter 10 år: 1 x 25 min - 7’er bane
 • Klasse Jenter 11 år: 1 x 25 min - 7’er bane
 • Klasse Jenter 12 år: 1 x 25 min - 7’er bane
 • Klasse Gutter 7 år: 1 x 25 min - 5’er bane
 • Klasse Gutter 8 år: 1 x 25 min - 5’er bane
 • Klasse Gutter 9 år: 1 x 25 min - 5’er bane
 • Klasse Gutter 10 år: 1 x 25 min - 7’er bane
 • Klasse Gutter 11 år: 1 x 25 min - 7’er bane
 • Klasse Gutter 12 år: 1 x 25 min - 7’er bane

SPILLEFORM I REGLER
Strømmen storsenter cup følger i hovedsak NFF`s regler for 5`er og 7’er fotball og retningslinjer for cuper og turneringer.
Klassene J/G 6 til 10 år spiller 5′er fotball og J/G 11 og 12 år spiller 7’er fotball.

Kampene blåses i startes og avsluttes felles fra speaker, Kamper som kommer for sent i gang blåses likevel av til fastsatt tidspunkt.

Hver klasse inndeles i puljer på 4-6 lag.

Hvert lag får spille minimum 3 kamper av 1×25 minutter.

Det spilles enkel serie i henhold til kampoppsettet. Det kåres ingen puljevinner.

Det benyttes vanlig fotball med størrelse nr. 4 (med omkrets 62 – 66 cm.)

Dommeren skal ha god kjennskap til spillereglene og intensjonen med barnefotball.

Laget som står oppført først i kampoppsettet har avspark.

Når hele ballen går ut over sidelinjen skal det tas innkast. Ved feil innkast skal dommeren veilede og la spilleren ta nytt innkast. Mål kan ikke gjøres direkte fra innkast.

Når hele ballen har passert målstreken mellom målstengene skal det dømmes mål. Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra midten av det lag som ikke scoret målet. Mål kan ikke gjøres direkte fraavspark.

Offside praktiseres ikke.

Det dømmes direkte frispark når en spiller:
a) feller en motspiller
b) holder eller dytter en motspiller
c) tar ballen med hånden (med vilje)
d) gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne

Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra. Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. Ved frispark tildelt det forsvarende laginnenfor eget straffesparkfelt, kan ballen spilles til egen målvakt som deretter må frigjøre ballen innen 6 sekunder.

En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.

Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor «press-linjen»ved målspark.

Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballenpasserer midtstreken.

Tilbakespill til keeper er kun tillatt for klassen som spiller 5’er.

Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes.

ANTALL SPILLERE 5’ER
Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn og ut.
Hvis et lag leder med 4 mål eller mer kan motstander sette på en ekstra spillere. Spiller skal tas av når/hvis målforskjellen blir mindre en 4 mål.

ANTALL SPILLERE 7’ER
Det benyttes syv spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn og ut.

PREMIERING
Hver spiller får en deltagerpremie. Premier vil bli utdelt umiddelbart etter at det enkelte lag har avsluttet sin siste kamp så sant ikke annet er avtalt.

BANER
Alle kampene vil bli avviklet på Strømmen stadion 11’er bane og 9’er bane. Underlaget er kunstgress.
Vi benytter vanlige 7’er mål under turneringen for alle klasser.

DRAKTER/ UTSTYR
Lag oppført først i programmet beholder sine drakter ved draktlikhet. Bortelaget stiller med vester.
Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.

JURY
Turneringens jury består av 2 medlemmer fra forskjellige klubber som er med i turneringen. Leder av juryen kommer fra arrangørklubb. Disse vil behandle eventuelle tvister. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes

ANNET
Det er en felles garderobe for alle lag.
Arrangøren påtar seg ikke ansvar for mistet eller fastjålede verdier.
Parkering skjer på eget ansvar på parkeringsplassen på stadion (begrenset antall plasser) eller i parkeringshuset på Strømmen storsenter.

PÅMELDING
Påmelding skal kun skje via turneringens hjemmeside.
Ca 2-4 uker før turningstart vil lagleder motta en faktura med påmeldingsavgiften.
Lag får kun delta kun når påmeldingavgift er betalt.
Lag som trekker seg senere enn 4 uker før turneringsstart får ikke refundert påmeldingsavgift.

SPØRSMÅL
Ytterligere spørsmål kan rettes til turneringsledelsen. Kontaktinformasjon finnes på turneringens hjemmeside

Kommentarer